קהילת ההורים


קהילת ההורים

אנו רואים את ההורים כשותפים טבעיים ובלתי נפרדים מצוות בית הספר ועל כן הם לוקחים חלק פעיל במגוון נושאים ותחומים ויוצרים עם הצוות שיתופי פעולה רבים. אנו מבצעים פעולות מגוונות שמטרתן לגייס את ההורים, המשפחות והשכונה להיות מעורבים ומחויבים לתהליך החינוכי של הילדים והילדות.